Ouderraad

De ouderraad van onze school bestaat uit:

 • Tanja Timmerman - Smit - Voorzitter
 • Marjan Duninnk - Secretaris 
 • Mirjam van den Brink - Penningmeester
 • Annelies Splinter - Coördinator oud papier
 • Jessica Compagner - Bestuurslid
 • René Rogaar - Bestuurslid
 • Léonie Wedzinga - Bestuurslid
 • Manuela Stummel - Afvaardiging Team IKC De Horst

Hiernaast is vanuit de OR ook een pleincommissie opgezet. Te weten;

 • Margo Verhagen
 • Richard Hulzebosch
 • Heddy Janssen
 • Femke Buiskool
 • Renate Ruijgers

De OR heeft zich ten doel gesteld:

 • Bij de ouders van de leerlingen, die op de school staan ingeschreven, belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen.
 • Een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen.
 • Het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak.
 • Te functioneren als geledingenraad van de ouders van de school als bedoeld in de Wet.
 • Gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen.
 • Het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

De OR vergadert ongeveer één keer per maand. De vergaderingen beginnen om 19:30 uur en zijn openbaar, tenzij anders aangegeven in de agenda. 

De samenstelling van de OR kan wijzigen tijdens de jaarlijkse ouderavond (JOR) in oktober. Dan verlaten uitgediende leden de OR en is er ruimte voor nieuwe leden. Dit maken we ruim voor de JOR bekend zodat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden om als nieuwe leden te beginnen. Tijdens de JOR worden door de aanwezigen de nieuwe OR leden gekozen.

Lees hier het 'Verslag jaarlijkse ouderraad' over het schooljaar 2021-2022

Voor informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via or@ikcdehorst.nl, of een bericht sturen via het contactformulier van de website.

 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT