Kanjertraining

Op onze school willen we er voor zorgen dat we als team kunnen handelen volgens de afspraken van de Kanjertraining. De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding van drie dagen worden gevolgd.

Voor de Kanjertraining gaat elke nieuwe leerkracht op cursus. In het schooljaar 20/21 staat er een teamscholing gepland. We kunnen dan met behulp van de Kanjertraining invulling geven aan de eisen die de wet Burgerschap en Sociale Integratie stelt aan het onderwijs. Met de Kanjertraining willen we sociale rust borgen zodat de kinderen zich kunnen concentreren op het leren. Daar zijn scholen uiteindelijk voor opgericht.

Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem.

Met de Kanjertraining bereiken we de volgende doelen:

  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
  • De leerkracht wordt gerespecteerd.

De Kanjertrainingen hebben een grote preventieve en curatieve kracht en zijn ondertussen aangepast en ook geschikt voor kinderen met de diagnose ADHD, die gebruik maken van medicatie en kinderen met een stoornis "in het autistisch spectrum."

Tenslotte: hoewel we op De Horst werken volgens de Kanjertraining, is het voor sommige kinderen aan te bevelen deel te nemen aan een Kanjertraining buiten het onderwijs. Ouders kiezen zelf, of krijgen het advies te kiezen voor die mogelijkheid als hun kind buiten de groep valt, te druk is, te brutaal, te lief, of te (vervelend) grappig.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT