Beleid

Het beleid van De Horst is vastgelegd in een aantal protocollen en beleidsstukken. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze stukken, dan kunt u deze in overleg met onze directeur inzien bij ons op school.

 • protocol 'Privacy'
 • protocol 'Ouderbetrokkenheid'
 • protocol 'Social Media Wolderwijs'
 • protocol 'Compacten en verrijken'
 • beleidsdocument 'Zelfstandig werken'
 • beleidsdocument 'Groepsvorming'
 • protocol 'Medicijnen'
 • protocol 'Zieke leerlingen'
 • techniekplan
 • protocol 'Veiligheidsplan stichting Wolderwijs'
 • protocol 'Pesten en Kanjertraining De Horst'
 • protocol 'Grenzen aan gedrag'
 • basismodel 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'
 • beleidsdocument 'Actief burgerschapsvorming sociale integratie'
 • protocol 'Groepsindeling'
 • protocol 'Doorstromen, verlengen en versnellen'
 • protocol 'Schoolzwemmen'
 • beleidsdocument 'Rekenen'
 • beleidsdocument 'Taal'
 • beleidsdocument 'Meer- en hoogbegaafdheid'
 • voorlopig beleidsplan 'Kurzweil'


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT