Een stukje geschiedenis

Reeds in de 19e eeuw was er sprake van onderwijs in het dorp de Wijk. Er heeft toen een school gestaan op de plaats waar nu de winkelvan Steenbergen aan de Dorpsstraat is. In 1913 is er toen een nieuwe school gebouwd aan de overkant van de weg.
 
De Holwortel, gebouwd in 1913.

Het was in die tijd de gewoonte, met name in de dorpen, dat er naast de school een woning werd gebouwd voor het hoofd der school, de tegenwoordige directeur van de basisschool.

De onderwijzerswoning.

Het dorp de Wijk heeft, in tegenstelling tot vele andere Drenthse dorpen, altijd maar één school gekend. Dus geen verschil in openbaar en bijzonder onderwijs. De Wijk is ook een van de weinige dorpen waar men geen kerk heeft, al heeft er in de Molenstraat in het toenmalige "Apollohuis", in vroegere jaren een kleine kerkelijke groepering gehuisd. De Wijkers kerken in IJhorst (in de gemeente Staphorst en dus in de provincie Overijssel!).
Namen van hoofden van de openbare lagere school in De Wijk zijn o.a. meester Joosten, meester Roelofs, meester Bakker, meester Groenhof, meester Tijink, meester Roel Lode, meester Martijn Mulder, juf Valentine de Ruyter en de huidige directrice juf Eliene Schuinder.
In 1975 nam de gemeenteraad van de Wijk, onder voorzitterschap van burgemeester Van Rappard, het besluit een nieuwe school te bouwen achter de oude school en aan de Burgemeester De La Sausaye Briëtweg.

Schets van De Horst.

Het oude schoolgebouw zou nog een aantal jaren dienst doen als een soort dorpshuis onder naam "De Holwortel", genoemd naar het zeldzame plantje dat op het landgoed Dickninge groeit.
Voor de bouw van de nieuwe school moesten o.a. de oude brandweergarage en de schuur van gemeentewerken wijken.

De oude brandweergarage.


Op de achtergrond de oude gymzaal.

Op 7 februari 1977 ging de spade de grond in en in september 1977 kon men de officiële opening laten verrichten door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Drenthe, mevrouw Schilthuis.

Commissaris van de Koningin in Drenthe, mevrouw Schilthuis.Het was een voor die tijd ultra modern gebouw, dat belangstelling kreeg uit het gehele land en er kwam zelfs een Poolse delegatie naar de architectuur van het gebouw, gebouwd door De Groot's Houtbouw uit Vroomshoop, kijken.
De naam van het nieuwe gebouw werd "o.b.s. De Horst", een naam die bedacht was door de 4 kinderen van dokter Idema (Anne, Sjoerd, Froukje en Nynke). De betekenis is tweeledig, want horst betekent een hoogte in het landschap (tegenover de slenk) en ook is het een nest van roofvogels.

Inmiddels is de school alweer 10 jaar gevestigd aan de Postweg, ook weer op de oude locatie van de gemeentewerken.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT