Groepen

Voor het onderwijs werkt De Horst met homogene groepen. Dit zijn met uitzondering van groep 1/2 allemaal enkele groepen.

Wat betreft personele bezetting wordt veelal gewerkt met zogenaamde duo-collega’s. Dat houdt in dat de leerkracht aan het begin van de week afgewisseld wordt met een tweede leerkracht die het tweede deel van de week op zich neemt. Deze leerkrachten werken nauw samen en coördineren samen de klas.

In de klas zelf kan de leerling ook nog andere juffen of meesters tegenkomen. Om invulling te kunnen geven aan de werkdrukvermindering in het onderwijs komt een vaste leerkracht eens in de twee of drie weken de klas overnemen zodat er extra tijd is voor de vaste leerkracht om groepsgerelateerde  werkzaamheden uit te voeren. 
Ook maken we gebruik van klassenassistenten en vrijwilligers die op vaste tijdstippen de leerkrachten ondersteunen in de klas.

De groepen werken volgens een vast weekschema, waarin o.a. ook sport- en speciale muziek lessen zijn opgenomen. In de tijden dat het zwembad geopend is, wordt daar bovenop extra tijd ingeruimd voor schoolzwemmen.

In de bovenbouw worden extra lessen voor humanistische vorming en godsdienst aangeboden. De leerlingen kunnen hiervoor een keuze maken. Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT