Leerlingenraad

Op onze school zijn ouders vertegenwoordigd in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Zij kunnen op die manier meehelpen en meedenken over verschillende zaken die met onze school te maken hebben. We hebben op De Horst ook een leerlingenraad. Dit is geen wettelijke verplichting. Toch vinden we het belangrijk dat de we regelmatig met leerlingen uit verschillende groepen overleggen over allerlei verschillende onderwerpen. Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer en afspraken op onze school. We willen ze daarom ook betrekken bij sommige beslissingen.

Samenstelling

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Uit elke groep worden twee leerlingen gekozen die in de leerlingenraad zitting nemen. De leerlingen van groep 8 stellen hun plaats aan het einde van dat schooljaar beschikbaar. Deze plaatsen worden ingevuld door leerlingen uit de nieuwe groep 5. Hiervoor worden verkiezingen gehouden (begin groep 5). De leerlingenraad kan zelfstandig vergaderen. Soms zit de directeur van de school op uitnodiging van de leerlingen bij deze gesprekken.

Doelstellingen

We hebben de volgende doelstellingen voor ogen:

  • We willen de betrokkenheid van onze leerlingen op en bij school bevorderen;
  • We willen actief burgerschap bevorderen;
  • We willen onze leerlingen mee laten denken en -praten over, onderdelen van, het schoolbeleid;
  • We willen dat leerlingen ons adviseren;
  • We willen leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die het kleine of grote algemeen belang raken en het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je (ook) namens anderen spreekt en handelt. 
  • We willen onze leerlingen betrekken bij de kwaliteit van onze school. Zo laten we geen informatie liggen. De leerlingen zijn immers de feitelijke gebruikers van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf niet direct aan denken. Via de leerlingenraad kunnen die ideeën gehoord worden.

De leerlingenraad doet voorstellen en mag regelmatig meepraten over praktische zaken.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT