IKC De Horst

Stichting Wolderwijs heeft in 2015 een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid en wenselijkheid van Integrale Kindcentra (IKC's) in de gemeente De Wolden. Deze ontwikkeling is landelijk al een aantal jaar gaande. Naar aanleiding van dit onderzoek is op 1 juni 2015 Stichting Kindcentra Wolderwijs opgericht. Deze stichting heeft als doel: Het opzetten, ontwikkelen, organiseren en in stand houden van integrale kindcentra, waar kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar gedurende de dag kunnen komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten.

Heeft u belangstelling voor een opvangaanbod? Wilt u meer weten over wat er mogelijk is op ons KDV, BSO of peuteraanbod? Surf dan hiernaar de website van Kindcentra Wolderwijs.

Sinds schooljaar 2015-2016 wordt het onderwijs op IKC De Horst verzorgd onder verantwoordelijkheid van Stichting Wolderwijs, de kinderopvang onder die van Stichting Kindcentra Wolderwijs. We werken als één organisatie, waar uiteenlopende professionals op basis van een gezamenlijke visie en missie werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.

We bieden een totaalpakket voor onze kinderen, op het gebied van educatie (basisschool), opvang, ontwikkeling, zorg, welzijn, sport, muziek, cultuur en vrije tijd. Kenmerkend voor de samenwerking binnen ons IKC is dat de scheidslijnen tussen onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en vrije tijd steeds minder opvallen: "Van schotten naar schakels". Maar daarbij is ook de medewerking vanuit de politiek nodig.

Wij werken met één team, vanuit dezelfde pedagogische waarden en een gedeelde missie en visie, bieden een breed aanbod voor 0-12 jaar, zijn de hele dag, het hele jaar geopend (met uitzondering van de landelijke feestdagen als Kerst, Koningsdag en Pasen) en werken aan een eenduidige communicatie met ouders/verzorgers.

De bestuursleden van Stichting Wolderwijs zijn dezelfde als die van Stichting Kindcentra Wolderwijs, wat betekent dat er sprake is van verbonden partijen. Er is sprake van overheersende zeggenschap (100%). De gegevens met betrekking tot de verbonden partij zijn opgenomen in de jaarrekening van 2015 van stichting Wolderwijs.

Het Integraal Kind Centrum en de ontwikkeling hiervan krijgt landelijk en regionaal veel aandacht. In de komende jaren zal er steeds meer duidelijkheid komen over de mogelijkheden binnen de IKC-ontwikkeling. Wij zijn van mening: “Het kind moet centraal staan, niet de financiën. Het gedachtegoed moet uit het team ontstaan en breed worden gedragen.”

De rol van Gemeente De Wolden bij de ontwikkeling van IKC’s is van groot belang. Het gaat om een maatschappelijke ontwikkeling die verder gaat dan de vorming van brede scholen. Wolderwijs heeft voortdurend contact met onder andere Gemeente De Wolden over de verschillende ontwikkelingen en over subsidiestromen die gepaard gaan met de ontwikkeling van IKC’s. (Bron: Jaarverslag 2015 stichting Wolderwijs.)

Het team van De Horst in de Wijk heeft de opdracht om te werken aan IKC ontwikkeling met beide handen aangegrepen. In augustus 2015 zijn wij, voordat we als team nadachten over visie of missie, gestart met ons kindcentrum, door opvang en onderwijs te integreren. Daarna hebben we in onze IKC visie beschreven wat we nu doen:

Als IKC De Horst willen wij samen een bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van kinderen (van 0 -12 jaar). We helpen hen een stukje op weg, tot zelfredzame, verantwoordelijke en sociale burgers. We creëren een plek waar kinderen elkaar ontmoeten, waar de schotten tussen onderwijs en opvang steeds meer vervagen, waar kinderen kunnen ontdekken wat hun eigen talenten zijn en die verder ontwikkelen. Waar wij hen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

Onze missie is dan ook:
IKC De Horst: ontmoeten-ontdekken-ontwikkelen.

Maar wat houdt deze visie in de praktijk precies in? Waar kiest u als ouder/verzorger voor, als u uw kind bij ons IKC aanmeldt?

IKC De Horst is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0-12 jaar. Op school wordt er in de ochtend gedegen regulier, stevig onderwijs gegeven in taal, rekenen, spelling en lezen door een enthousiast team van leerkrachten en vakspecialisten. Deze vakken, of aspecten van deze vakken, komen zo mogelijk op speelse wijze in opvangmomenten terug. In de voor- en vroegschoolse periode staat spel en spelbegeleiding centraal. De wereld oriënterende- en creatieve vakken worden binnen het onderwijs op de middagen aangeboden. In onze opvang is ruimte voor rust en eigen keuzes en maar er worden ook ook activiteiten aangeboden in thematische vorm, waarbij gekeken wordt naar talenten van zowel kinderen als professionals.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT