Oudercommissie

Wij vinden de mening van de ouders over alles wat met onze opvang te maken heeft belangrijk. De oudercommissie (OC) is dan ook belangrijk voor ons. In onze OC zijn geïnteresseerde ouders van leerlingen van opvang actief. De oudercommissie denkt mee over de ontwikkelingen binnen ons Integraal Kindcentrum. En geeft advies over diverse onderwerpen. De belangrijkste taak van de OC is het adviseren over aangelegenheden die genoemd worden in de wet Kinderopvang. Een OC heeft informatierecht en adviesrecht op een aantal thema’s. Het gaat dan onder andere om de uitvoering van het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleid en de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid.

De OC werkt nauw samen met de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). Bij sommige onderwerpen is het handig om een gezamenlijk overleg te plannen. Een besluit van de school kan consequenties hebben voor de buitenschoolse opvang (BSO) en andersom. Een feest als Sinterklaas, dat door de Ouderraad (OR) wordt voorbereid voor de schoolkinderen, wordt ook bij de peuters en op de BSO gevierd. In zo’n geval is het praktisch om samen afspraken te maken. Waar dit uitkomt, schuiven de OC, MR en OR bij elkaar aan. Wie weet gaan we ooit nog intensiever samenwerken als blijkt dat het handiger is om de OC, MR en OR in elkaar te schuiven. Dan zouden we ons inspraakorgaan voor ouders een IKC-raad noemen. De tijd zal het leren.

De leden van de OC zijn:

Laura Lensen
Jeantile Meijer
Marianne de Goeij
Yvon Laanstra

Voor informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via oc.horst@wolderwijs.nl, of een bericht sturen via het contactformulier van de website.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT