Integraal Kindcentrum

IKC staat voor Integraal Kind Centrum. Een combinatie van onderwijs en opvang op één locatie. IKC is een organisatievorm waarbij kinderopvang naadloos aansluit op het onderwijs. Zo bieden we alle peuters VVE-programma's die vijf dagen per week aangeboden worden. U mag het ook peuterspeelzaal noemen. Wij noemen het: ons peuterarrangement. Voor kinderen van de basisschool is er een uitdagend en actief dagarrangement. In overleg met u spreken we de begin- en eindtijden af.

Centraal bij ons IKC staat de vraag: Wat heb jij nodig? We hebben een eenduidige en organisatorische visie op onderwijs en opvang. We gaan uit van een doorleefde set van normen en waarden. We hanteren ruime openingstijden voor ons KDV en onze BSO en we staan garant voor een doorgaande pedagogische ontwikkeling. Ons ontwikkelingsaanbod wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van professionals.

We onderschrijven Artikel 31 van het VN Verdrag Inzake de Rechten van het Kind: We erkennen het reacht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.wolderwijs.nl


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT