Ouder-tevredenheidspeiling

Elke twee jaar voert onze school een zogenaamde oudertevredenheidspeiling uit. Via een enquête, die digitaal wordt afgenomen, geven ouders op een aantal fronten aan hoe tevreden zij zijn met De Horst voor hun kind.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken wij om onze organisatie en de werkwijzen te optimaliseren.
De uitkomsten van de oudertevredenheidspeiling kunt u inzien op school.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT