Informatiekalender


Hier vindt u de informatiekalender voor de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van onze school. Het is een praktische uitwerking van de informatiegids.

De informatiekalender wordt jaarlijks geactualiseerd met de data en tijdstippen die dat schooljaar van belang zijn. Ieder gezin krijgt hiervan ook jaarlijks een papieren versie mee naar huis om alle nodige informatie snel bij de hand te hebben.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw kind. De digitale uitgave informatiekalender vindt u hier.