Informatiegids


De schoolkeuze voor uw kind is een belangrijke keuze. Daarover denkt u als ouder goed na. In onze Informatiegids beschrijven wij zo goed mogelijk hoe wij het onderwijs, de opvang en de zorg op De Horst vormgeven.

De Informatiegids is bedoeld voor (toekomstige) ouders van De Horst. Voor aanvullende specifieke informatie verwijzen wij u daarnaast ook naar de informatiekalender.

Sinds 2015-2016 is onze school onderdeel van IKC Wolderwijs - locatie De Horst. We bieden vanaf dit schooljaar een unieke combinatie van onderwijs en kinderopvang.

De Informatiegids komt tot stand in overleg met directie, team en de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad.
We hebben ervoor gekozen onze Informatiegids digitaal te communiceren met belanghebbenden. Wijzigingen worden direct in de digitale versie doorgevoerd. Updates worden aangekondigd in de nieuwsbrief.

Naast het schoolspecifieke deel van onze schoolgids, is er ook nog een algemeen deel van de Stichting Wolderwijs. Deze kunt u hier, maar ook op www.wolderwijs.nl terugvinden.

Indien u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, bent u van harte welkom voor een toelichting bij ons op school. U kunt gebruik maken van het contactformulier en de contactgegevens op onze website.

Downoad hier het schoolspecifieke deel van de Informatiegids.
Download hier het algemene deel van de Informatiegids.