Opvangmogelijkheden op IKC De Horst


IKC De Horst is een plek waar opvang en onderwijs samenkomen voor kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar. U kunt bij ons een dagarrangement afnemen. We zijn 50 weken per jaar open.

De Horst huist in een fris ingericht gebouw aan de rand van het dorp de Wijk. De kinderen op school zijn een afspiegeling van de samenleving in het dorp en de directe omgeving ervan. Een groot deel van onze leerlingen maakt ook gebruik van onze opvangmogelijkheden.

Wij bieden van verschillende vormen van opvang. Uw kind kan vanaf nul jaar bij ons terecht. De diverse mogelijkheden van een peuterarrangement, KDV aanbod of BSO zijn op maat te bespreken. Na schooltijd is er een buitenschools aanbod waar de kinderen van de BSO vaan deel kunnen nemen. De gymdocent en de muziekdocent leveren hier ook een bijdrage. Indien u meer wilt weten, kunt contact opnemen met onze pedagogische medewerkers.

Telefoon: 0522 – 440625
E-mail: horstdewijk.kindcentrumatwolderwijsdotnl (of maak gebruik van ons contactformulier)

Veder kunt u ook terecht op de website van kindcentra Wolderwijs. Bereken hier uw voordeel!