Ouderraad


OR2017De ouderraad is een enthousiaste oudergroep die het schoolteam ondersteunt in haar taak

Inzet:


De OR heeft zich ten doel gesteld:
De OR vergadert ongeveer een keer per maand. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar, tenzij anders aangegeven in de agenda. Agenda’s en notulen worden openbaar gemaakt via de website. NB: De samenstelling van de OR kan wijzigen tijdens de jaarlijkse ouderavond (JOR) in oktober. De volledige samenstelling en eventuele wijzigingen vindt u terug op onze website.

Voor informatie en vragen kunt u contact met ons opnemen via oratikcdehorstdotnl, of een bericht sturen via het contactformulier van de website.


Voor het schooljaar 2017/2018 zijn wij ivm aftreden van een aantal leden, op zoek naar enthousiaste mensen die ons willen komen versterken! Geef het gerust aan ons door als het je wat lijkt. Voor vragen kunt u ook altijd bij ons terecht.