AVG

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft stichting Wolderwijs een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld.

De FG is de persoon die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De FG van stichting Wolderwijs en haar scholen is Martijn Jansen. Hij is bereikbaar op het volgende e-mailadres: mjansen@flexfg.nl