Beleid


Het beleid van De Horst is vastgelegd in een aantal protocollen en beleidsstukken. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze stukken, dan kunt u deze in overleg met onze directeur inzien bij ons op school.